Andersen, H. C. Uddrag fra Klods-Hans. En gammel Historie fortalt igjen.

»Klods!« sagde de, »hvad vil Du med den?«