Andersen, H. C. Uddrag fra Klods-Hans. En gammel Historie fortalt igjen.

»Den vil jeg forære til Kongedatteren!«