Andersen, H. C. Uddrag fra Klods-Hans. En gammel Historie fortalt igjen.

»Ja, gjør Du det!« sagde de, loe og red videre.