Andersen, H. C. Uddrag fra Klods-Hans. En gammel Historie fortalt igjen.

»O!« sagde Klods-Hans, »det er ikke til at tale om! hvor hun vil blive glad, Kongedatteren!«