Andersen, H. C. Uddrag fra Klods-Hans. En gammel Historie fortalt igjen.

»Ja det er det!« sagde Klods-Hans, »og det er den fineste Slags, man kan ikke holde paa den!« og saa fyldte han Lommen.