Andersen, H. C. Uddrag fra Klods-Hans. En gammel Historie fortalt igjen.

»Duer ikke!« sagde Kongedatteren. »Væk!« og saa maatte han afsted. Nu kom den anden Broder.