Andersen, H. C. Uddrag fra Klods-Hans. En gammel Historie fortalt igjen.

»Ja, vi stege Hanekyllinger i Dag!« sagde Kongedatteren.