Andersen, H. C. Uddrag fra Klods-Hans. En gammel Historie fortalt igjen.

»Det er fordi jeg steger Hanekyllinger!« sagde Kongedatteren.