Andersen, H. C. Uddrag fra Klods-Hans. En gammel Historie fortalt igjen.

»Det var jo rart det!« sagde Klods-Hans, »saa kan jeg vel faae en Krage stegt T«