Andersen, H. C. Uddrag fra Klods-Hans. En gammel Historie fortalt igjen.

Og saa blev Klods-Hans Konge, fik en Kone og en Krone og sad paa en Throne, og det har vi lige ud af Oldermandens Avis - og den er ikke til at stole paa!