Andersen, H. C. Uddrag fra Ib og lille Christine.

Og Ib fik igjen en Svovlstikke tændt og fandt en Stump Lys, den brændte og lyste i det usle Kammer.