Andersen, H. C. Uddrag fra Hun duede ikke.

»Og imorges fik hun det samme!« vedblev Manden.