Andersen, H. C. Uddrag fra Hun duede ikke.

»Nei, igaar var det!« svarede Drengen.