Andersen, H. C. Uddrag fra Hun duede ikke.

Og Drengen gik; Kasketten beholdt han i Haanden, og Vinden blæste paa hans gule Haar, saa at det reiste sig i lange