Andersen, H. C. Uddrag fra Hun duede ikke.

»Død!« udbrød Vaskerkonen og blev liigbleg.