Andersen, H. C. Uddrag fra Hun duede ikke.

»Men Tøiet der!«