Andersen, H. C. Uddrag fra Hun duede ikke.

Og Fødderne vaklede under Vaskerkonen.