Andersen, H. C. Uddrag fra Hun duede ikke.

Halte-Maren løb ind i Gaarden om Hjelp. Byfogden med sine Gjester saae ud ad Vinduerne.