Andersen, H. C. Uddrag fra Hun duede ikke.

Og det var lidt bedre med Vaskerkonen; det varme Øl havde styrket hende, og Lugten af den fine Mad gjorde godt.