Andersen, H. C. Uddrag fra Hun duede ikke.

»O, I var en velsignet Madmoder!« sagde Maren, »aldrig glemmer jeg, hvor mild I og Jer Mand var!«