Andersen, H. C. Uddrag fra Hun duede ikke.

»Det var i de gode Aar, Du var hos os! - Børn havde vi da ikke. - Studenten saae jeg aldrig! - Jo, jeg saae ham, men han