Andersen, H. C. Uddrag fra Hun duede ikke.

Og saa sov hun.