Andersen, H. C. Uddrag fra Hun duede ikke.

»Hun har drukket sig ihjel!« sagde Byfogden.