Andersen, H. C. Uddrag fra Hun duede ikke.

I Brevet, der bragte Underretning om Broderens Død, var