Andersen, H. C. Uddrag fra Hun duede ikke.

»Er det sandt: hun duede ikke!«