Andersen, H. C. H.C. Andersens Eventyr bd. I kritisk udg. efter de originale eventyrhæfter med varianter ved Erik Dal

Eventyr, fortalte for Børn.
Første Samling. 1885-87.

18

Efter udsendelsen af de tre første EB-hæfter publiceredes flg. titelark: [I] Eventyr, fortalte for Børn af H. C. Andersen. Kjøbenhavn. Forlagt af Universitets-Boghandler C. A. Reitzel. Trykt hos Bianco Luno & Schneider. 1837. [II] blank. [III] Indhold. [IV] blank. [V-VIII] Til de ældre Læsere. En del af restoplagene blev af forlaget indbundet med dette titelark, og de tre originale titelark fjernedes. - Facsimileudgaue af alle 6 EB-hæfter Uppsala 1963.

Andet oplag af bindet har samme titelark, blot tilføjes på titelbladet Første Bind. Andet Oplag, og trykkested og -år angives som Trykt hos Bianco Luno. 1846. - I optrykket af forordet findes kun een ændring: gjøre for orig.s gjør s. 20 for 13 læs 12.