Hauch, Carsten Uddrag fra SANG AF BAJAZET

Og hvis jeg nu elskede dem,
Vilde du føle nogen Glæde derved?