Hauch, Carsten Uddrag fra SANG AF BAJAZET

Paa dit Haars Farve har jeg længe tænkt,
Men kan aldrig udgrunde den;
Thi den svæver imellem Bruunt og Guult.