Hauch, Carsten Uddrag fra PLEIADERNE VED MIDNAT

Vi ere de natlige Væversker,
Der sanke de usynlige Traade
Fra Melkeveiens yderste Rundkreds,
Hvor Vævens Ende staaer.