Hauch, Carsten Uddrag fra KANEFARTEN. Et polsk Reisebillede

Nu gjalder det høit i Vindens Horn,
Mens Sneen glimter bag Busk og Torn.