Hauch, Carsten Uddrag fra KANEFARTEN. Et polsk Reisebillede

Og Granen sukked og spurgte Maanen,
Hvorhen han kjørte, men Maanen taug.