Hauch, Carsten Uddrag fra Poetiske Arbejder. - 1929

158 L. 18, 19 f. o. vilde [vil