Hauch, Carsten Uddrag fra Poetiske Arbejder. - 1929

159 L. 8 f. n. Saa gik han ud [Han traadte frem