Hauch, Carsten Uddrag fra Poetiske Arbejder. - 1929

161 L. 16 f. o. I Udg. 1861 staar: »End er vi ei til Enden af denne Heltefærd.«