Hauch, Carsten Uddrag fra Poetiske Arbejder. - 1929

166 L. 7 f. n. hvorvidt [hvorlangt