Hauch, Carsten Uddrag fra Poetiske Arbejder. - 1929

186 L. 1 f. n. skjønne [fagre