Hauch, Carsten Uddrag fra Poetiske Arbejder. - 1929

206 L. 13 f. o. funden, [funden