Hauch, Carsten Uddrag fra Robert Fulton: 1-2. - 1928

»Og er dette virkelig en Opførsel, hvilken De, som ærlig Mand, kan være bekjendt.«