Hauch, Carsten Uddrag fra Robert Fulton: 1-2. - 1928

»Nu, hos Dem maa man ikke søge Retfærdighed, uagtet De er Advokat,« sagde Fulton, idet han reiste sig op for at gaae.