Hauch, Carsten Uddrag fra En polsk Familie

»Hvi nævner De netop hende?« spurgte Emilie.