Gyllembourg-Ehrensvärd, T. C. Drøm og Virkelighed

Drøm og Virkelighed

blev trykt første gang i 1. bind tf Noveller, gamle og nye, af Forfatteren til »En Hverdags-Historie«. Udgivne af Johan Ludvig Heiberg, 1833. Bindet indeholder: En Hverdags-Historie, Drøm og Virkelighed, Den magiske Nøgle, Kong Hjort; se s. 8.

Pseudonymet blev brugt af fru Gyllembourg, efter at hun i sønnen J.L. Heibergs tidsskrift Kjøbenhavnsflyvende Post 1828 havde udgivet En Hverdags-Historie (fot optryk II 1981 s. 285-315); tidligere havde hun kaldt sig En Unævnt, eller Jota. Også de to sidstnævnte noveller havde været trykt i »Flyveposten«, der imidlertid ikke udkom 1831-33.

Novellebindet udkom igen allerede 1835. Teksten er ordret den samme, men der er en del moderniseringer i stavemåder. Du og Eder (med bøjningsformer) skrives du og eder, -ee- ændres til -e- (leed, fleste), udlyds-e, stryges (Frue W., Spidse), e>æ (Fortred, forskjertset), og Comptoir, Sopha, Kareth, Udgivt, forliebt, tidt staves Contor, Sofaen, Karret, Udgift, forlibt, tit. Til gengæld iagttages en også i andre forfatterskaber noteret ændring fra det nutidige det, dette, meere, alting, alle til Det..., Alle.

Novellen optryktes i forfatterens levetid i 1. bind af Skrifter 1849 (pseudonym og udgiver som 1833). Rettelserne fra 2. udg. følges og udbygges med ændringerne Spoer, Altar > Spor, Alter.

1. og 2. udgave sætter konsekvent komma foran og og eller, både når der følger en hel sætning efter, og når der kun følger en udvidet infinitiv. Disse kommaer udelades i Skrifter. Til gengæld øges fra 1. til 2. og atter til 3. udg. antallet af grammatiske kommaer, fx. foran udsagns- og relativbisætninger.

Liniebrud er sjældent, til gengæld lettes satsbilledet af tankestreger, ikke mindst mellem replikker; disse er i øvrigt, som det ses, forsynet med anførelsestegn. Denne praksis gælder alle tre udgaver og Th. Gyllembourgs fleste værker. Kun de seneste brydes mere op, men selv ikke i To Tidsaldre er replikkerne konsekvent adskilt med »ny linie«.