Gyllembourg-Ehrensvärd, T. C. Drøm og Virkelighed

To Tidsaldre
Forfatteren til Læseren

73de store Begivenheder: den franske revolution og dens eftervirkninger, 1789-1799. - Prosper Mérimée: fransk forfatter, 1803-1870. - skjønne Litteratur: skønlitteratur. - »Cronique ... de Charles IX.«: 1829, først oversat til dansk 1871 med titlen »Fra Bartholomæus Nattens Tid«. - curiøst: mærkeligt. - Rolighed: tryghed. - erholdt: fik.

74antagen: accepteret. - Decorum: velanstændighed, sømmelighed. - epigrammatiske: som i form ligner et epigram: et ganske kort fyndigt digt. - Seculum: århundrede.

75Genrestykket: maleri af scene fra hverdagen, -følgende, for længe siden udtalte Ord: det følgende blev trykt første gang i anledning af et indlæg i »Kjøbenhavns flyvende Post«s nr. 29 og nr. 30 af en hr. Celestinus, som opfordrede »Forfatteren til »En Hverdagshistorie«« til at røbe sin identitet, da han selv var under mistanke om at være denne. Dette indlæg var dog også forfattet af Thomasine Gyllembourg.