Gyllembourg-Ehrensvärd, T. C. Drøm og Virkelighed

Anden Deel
Nutiden

172Physionomie: ansigt. - Ordsproget lyder: »Man skærer ofte bred rem af en andens hud« (middelalderligt ordsprog, Peder Laales samling).

173fuldtro Ven: alm. udtryk i 1800-tallets folkelige lyriske viser i skillingtryk. - Prinds Hector: i Homers »Iliaden« er Hector trojanernes største helt under grækernes belejring af Troja. - Lord Byron: George Gordon B., 1788-1824, engelsk digter; opholdt sig i Grækenland under frihedskrigen 1823, regnes derfor her med til »den antike Herlighed og de græske Heroer«. - Oliebjerget: bjerg i østlige Jerusalem, for foden af hvilket Getsemane lå. - »l'appétit vient en mangeant«: appetitten kommer, mens man spiser.

174Ossian: keltisk sagnhelt og skjald fra 3. århundrede. Traditionen om ham danner grundlag for James Macphersons Ossiandigte 1760, 1762, 1763. Oversættelse til dansk af A.C. Aistrup 1790-1791, af Steen Steensen Blicher 1807-1809. - Seculum: århundrede. - »que ne ...le nature«: »der ikke mere vender tilbage til de elskende, som den vender tilbage til naturen.«

175Ginistan: Ginnistan: drømmeland, feland, af arabisk djinn: ånd, et af ånder befolket fabelland. - Hver tager sin ...: sangleg, jf. Danske Børnerim, 265Remser og Lege udelukkende efter Folkemunde. Samlede og til Dels optegnede af Evald Tang Kristensen, 1896, nr. 2290: »Børnene går rundt i Kreds og synger: Skjære, skjære Havre, hvem skal Havren binde? det skal Allerkjæresten min, når jeg ham kan finde ... jeg så ham i Aftes ved det klare Måneskin, og hver ta'r sin, og jeg ta'r min,/så får de andre ingen. Børnene griber hinanden parvis og dandser rundt. De, som ingen får at dandse med, bliver udleet«. - Baggesen: Jens B., 1764-1826, dansk forfatter. Citaterne er fra første sang af »Emma, romantisk Eventyr i fem Sange«, trykt 1786 i »Minerva«. - Aphrodite: græsk gudinde for kærlighed og frugtbarhed. - Charite: svarer i græsk mytologi til gratie, dvs. gudinde for skønhed og ynde. - Eginhard: Einhard, 770-840, tysk krønikeskriver, kejser Karl den Stores sekretær.

176Tivoli: oprettet 1843, her altså noget helt nyt.

177Commerceraad: se n.t.s. 86. - Paa hans Død at sige: så sandt han er død. - Vindbeutel: opblæst, indbildsk person. - Projectmager: person, der stadig kommer med unyttige og/eller ugennemførlige projekter. - honnet: godt.

178Stadighed: vedholdenhed. - de gode Tider for Handelen: se n.t.s. 78.

179afgjort: afholdt. - Mr. Lusard de Montalbert: hans far afsvor adelstitlen.

181fardigt: med så stor færdighed.

182Soirée: aftenselskab. - Réunion: sammenkomst. - Italienerne: medlemmer af det italienske operaselskab, der gav forestillinger på Hofteatret fra 1842. - aparte: særlig. - Lux: snu, upålidelig person. - Grisette: af fransk gris: grå; unge kvinder af lavere samfundslag bar en grå dragt. Brugt som betegnelse for, en letlevende pige.

183Écharpe: smalt sjal. - Nu maa jeg lee ... han græd: folkeligt ordsprog, med udskiftning af nationalitet anført i Evald Tang Kristensen: Danske ordsprog og mundheld, 1890. - Philister: oprindelig studenterudtryk for ikkestudent; her: person med snævert livssyn og indskrænkede interesser. - Extraction: herkomst, oprindelse. - Courtiseur: en, der kurtiserer, flirter. - pakke ind: pakke sammen.

184Scribe: Eugène S., 1791-1861, fransk dramatiker.

185Stødaf: støder, stabejs.

186rask Figur: livlig eller fri person. - aimable: elskværdig.

187Commerce: kommers, sjov. - Instituttet: skolen. - Baldyre-Frøkenen: broderilærerinden. - Gratier: gudinder for skønhed og ynde. -frequentere: gå på.

188Leflerier: kurmageri, koketteri.

189udelicat: ulækker, her: upassende.

191Nemesis: en straf, der if. græsk mytologi ramte de mennesker, der var overmodige af lykke. - oplærte ... Persons-Anseelse: oplært i at vurdere folks stand, økonomiske forhold, berømmelse og behandle dem derefter.

193simple: enkle.

194den ... saakaldte nyeste Skole i Litteraturen: sandsynligvis efterlignere af 266 den franske romantisme, f.eks. H.C. Andersen, der stod på dårlig fod med J.L. Heiberg pga. hans Hugo-inspirerede skuespil. - uden at tale om: for ikke at tale om.

195Nymphen Echo: Echo tæredes hen af ulykkelig kærlighed, til kun hendes stemme var tilbage.

196Gravso: spøgelse i skikkelse af so, her pige med uformelig figur. - Grenadeer: elitesoldat af fodfolket. - Emancipation: frigørelse. - Tableau: arrangeret scenisk opstilling. - insinuere sig: indsmigre sig. - Gebeet: område. - Dampskibe: Danmark fik sin første damper i 1819. - Jernbaner: Danmark fik sin første jernbane i 1847.

198Pluraliteten: flertallet. - Voltaire: Francois-Marie Arouet V., 1694-1778, fransk forfatter. - Wieland: Christoph Martin W., 1733-1813, tysk forfatter. - Rousseau: Jean- Jacques R., 1712-1778, fransk forfatter og filosof. - Volubilitet: hurtighed. - Arcadien: landskab i Grækenland, hvis beboere havde ord for at leve et sorgløst, muntert liv.

199Svartalfer: sorte (mørkets) alfer. - et Parti, der ... Mythe: David Friedrich Strauss, 1808-1874, tysk teolog, historiker, filosof, hævdede i »Das Leben Jesu«, 1835, at evangelierne var opstået ud fra myter, dansk oversættelse 1842-43 af Fr. Schaldemose. 1840-41 udgav Strauss »Die chrisdiche Glaubenslehre« med lignende tanker, dansk oversættelse 1842-43 af Hans Brøchner under titlen »Fremstillinger af den christelige Troeslære«. - frequentere: gå til. - hiin Tolder i Evangeliet: Zachæus i Lukas-evangeliet 18, 10-14. - en Straale fra Himlen: Prometeus; græsk mytologisk skikkelse, stjal ilden fra guderne og gav den til menneskene; her: kunsten eller ideen. - Thorvaldsen: Bertel T., 1770-1844, dansk billedhugger. - Minervas Ugle: Minerva, græsk Athene, er i romersk mytologi gudinde for videnskab og lærdom, hendes hellige fugl er uglen. Minervas ugle: ugle af uglearten Athene, oftest kaldet kirkeugle eller stenugle. - Seculum: århundrede.

200dethroniseret: stødt fra tronen, afsat. - Potentater: magtpersoner, herskere. - forlorne: tabte. - bortraisonnerer: fjerner med fornuften. - Pharisæer-Retfærdighed: skinhellighed. Farisæerne: religiøst ortodokst parti blandt jøderne på Jesu tid. - Defensor: forsvarer. - Actor: anklager.

201Dispute: meningsudveksling. - Offer: gave.

203Slaget ved Leipzig: 16.-19.10.1813. Napoleon blev slået af de allierede. - Elba: Napoleon blev 1814 tvunget til abdikation og måtte bo på den ital. ø Elba i Middelhavet. - de ... hundrede Dage: fra marts 1815 var Napoleon hundrede dage tilbage på fastlandet, men efter nederlaget ved Waterloo blev han forvist på livstid til atlanterhavsøen St. Helena. - Juli-Revolutionen: oprør i Paris 27.-29.7.1830.

205comme il faut: som han bør være. - Leda og Svanen: den græske mytologis øverste gud, Zeus, havde i svaneham samleje med Leda. - Jupiter og Jo: Jupiter (rom. mytologis Zeus) omskabte sig til en tyr og havde samleje med kongedatteren Jo, som han omskabte til ko. - Svanehammen: skuespil af Henrik Hertz, 1797-1870, opført på Det kgl. Teater 1841.

267

207Præjudice: skade, tab af værdi. - Ustraffelighed: udadlelighed.

210 plaidere: føre proces, tale mod. - Descendent: efterkommer. - de Vises Sten: et metal, som skulle være i stand til at omdanne andre metaller til guld, og som alkymister søgte efter i århundreder. - Inserat: her: avisartikel.

211 Gentiler: mand af god familie; fransk adj. gentil: fin.

213 Condition: plads. - aabenbar Skrifte: offentlig syndsbekendelse.

215 ham og Enhver ... der vil usurpere ... og staae iveien ...: formentlig Oehlenschläger. - usurpere: tilrane sig. - Parnasset: kreds af digtere, bjerg i Grækenland, viet til Apollon. - Musernes Lund: skov på bjerget Helikon i Grækenland. - Store Hoveder: bl.a. Jean-Jacques Rousseau. R. hævdede i afhandlingen »Discours sur les sciences et les arts« (Omkring videnskaben og kunsten), at mennesket var født godt, men blev fordærvet af kulturen.

216 Antikerne: de græske og romerske forfattere. - Pilatus: Pontius P., romersk landshøvding i Judæa og Samaria. Lod dødsdommen over Jesus fuldbyrde. - »Hvad er Sandhed?«: Johs.-evangeliet 18, 37-38, Pilatus' spørgsmål til Jesus.

217Paix ... chateau: fred i hytterne, krig mod slottene. Bevinget ord fra den franske revolutions tid. Her: man står sig ved at være ringe. - Lichtenberg: Georg Christoph L., 1742-1799, tysk forfatter, skrev satiriske aforismer.

218 Primulae veris: se n.t.s. 106. - en vis Mand: fanden. - opdreven: presset i vejret.

219 sonor: klangfuld.

220 Talisman: amulet. - »I dit Ansigts Sved ... dit Brød«: Herrens ord, da han udviste Adam og Eva af Paradiset, 1. Mosebog 3, 19. - Spiller-Paroxysme: spillelidenskab.

225 frapperede: overraskede.

227er ... forsøgt i Verden: har verdenskundskab.

228Ossian: se n.t.s. 174.

229 Oscillationer: svingninger.