Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Abraham sad i Mamre-Lund

Riig paa Kameler, Køer og Faar,
Det var den Drot med Ære,
Gammel derhos, snart hundred Aar:
Og hvis skal det saa være!