Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Abraham sad i Mamre-Lund

Herren da siger til sin Ven,
Alt som Han bryder Brødet:
» Naar om et Aar vi sees igien ,
» Har Sara Søn paa Skiødet!«