Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Abraham sad i Mamre-Lund

Sara hun stod bag Dør og loe,
Saa faldt det hende fremmed;
Abraham tog det Ord med Tro,
Hans Haab ham ei beskiæmmed'!