Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Abraham sad i Mamre-Lund

Ordet udgik af Kongens Mund,
Som haver Alt at raade,
Abraham sad i Mamre-Lund,
Med Sønnen af Guds Naade!