Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Gud naade mig stakkels gamle Mand

Saa klagede Jakob med iisgraat Haar;
For borte var alle hans Sønner,
Han talte da hundred og tretti Aar,
Utallige vare hans Bønner!
Men Lykken, hun vender sig ofte om.