Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Gud naade mig stakkels gamle Mand

Den naadige Herre, vi talde om,
Ægypternes Hjelper i Nøden,
Det er vores Broder saa god og from,
Vor Frelser fra Hungersdøden!
Saa Lykken, hun vender sig ofte om.