Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Af Lyst til Vidskab uden Mage

Af Lyst til Vidskab uden Mage
Kom Giæster mange til min Gaard,
Al Verden kaldte mine Dage
Ebræer-Folkets Gyldenaar!